Reklamační protokol

 

 

 

Formulář pro reklamaci zboží

 

Zákazník / odesílatel:

Jméno a příjmení: …...............................................................................................

 

Bydliště: …...............................................................................................

 

E-mail: …...............................................................................................

 

Telefonní číslo: …...............................................................................................

 

Prodávající / adresát:

 

Jaroslav Kalivoda

IČ: 64708357 se sídlem: Bechlejovice25, Děčín 26, 40502 e-mail: stepkydc@seznam.cz telefon: 777 099 405 web: www.stepkydc.cz

 

_______________________________________________________________________________

 

Reklamované zboží: ...............................................................................................................

 

Datum nákupu: .......................................................

 

Číslo objednávky / dokladu: ....................................

_______________________________________________________________________________

 

Podrobný popis závady:

 

 

 

 

 

Návrh způsobu řešení:

 

 

_______________________________________________________________________________

 

Poznámka: 1. Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

2. Pokud zboží obsahuje závadu, která je vizuální, přiložte i fotografie, na kterých bude závada zřetelně viditelná. Fotodokumentaci lze zaslat i na naší emailovou adresu : stepkydc@seznam.cz

3. Při zasílání zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení při dopravě prodávajícímu. V ...........................................

 

dne ….................................... Podpis kupujícího: ....................................

 

 

 

Formulář ve formátu PDF ke stažení zde.